Årsmöte 2019: nya styrelseledamöter

Lördagen den 9:e mars höll Föreningen Björndammens masugn sitt årsmöte. Efter genomgång av årsberättelsen 2018 och den ekonomiska redovisningen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Följande styrelse valdes:Ordförande: Lars-Erik LarssonLedamöter: Hans-Erik Folkesson, Tommy Schönstedt, Björn Hallberg, Lars Ivarsson, Tomas Ljungqvist och Caspar Almalander.Styrelsens suppleanter: Mirjam Ahlberg-Samsel, Ylva Braunerhjelm, Margaretha Meyer.Revisorer: Rolf Rehnholm, Björn Berglöv.Valberedning: Rolf Rehnholm, Leif Jacobsson. … Fortsätt läsa Årsmöte 2019: nya styrelseledamöter