Lördagen den 9:e mars höll Föreningen Björndammens masugn sitt årsmöte. Efter genomgång av årsberättelsen 2018 och den ekonomiska redovisningen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Följande styrelse valdes:
Ordförande: Lars-Erik Larsson
Ledamöter: Hans-Erik Folkesson, Tommy Schönstedt, Björn Hallberg, Lars Ivarsson, Tomas Ljungqvist och Caspar Almalander.
Styrelsens suppleanter: Mirjam Ahlberg-Samsel, Ylva Braunerhjelm, Margaretha Meyer.
Revisorer: Rolf Rehnholm, Björn Berglöv.
Valberedning: Rolf Rehnholm, Leif Jacobsson.

Medlemsavgiften är oförändrad i år 100 kr, och för föreningar och företag 200 kr. Vänligen betala in avgiften på föreningens bankgiro 341-7714, och tacksamt senast 31 mars 2019.