Föreningen Björndammens masugn bildades 2013 med avsikten att bevara masugnen, sprida kunskap kring denna, göra den tillgänglig och nyttja den som en unik kulturscen.

Ett gediget renoverings­arbete utfördes. Runt byggnaden har ny dränering utförts, fasaderna är nyputsade och målade, alla fönster är renoverade och hela taket är omlagt. Den stora masugnspipan är rengjord och säkrad med befintliga järnband. Vissa inre utrymmen har sanerats från hussvamp och en ny toalett har installerats. Inför våra evenemang har föreningen byggt en ny, stor scen och för publiken finns 200 sittplatser.

En nygammal, vacker masugn välkomnar till besök. Sörmlands mäktigaste kulturscen!

Välkommen att kontakta oss via epost till info(@)bjorndammensmasugn.se, klicka här.