Gott Nytt År önskar styrelsen av Föreningen Björndammens masugn!

Medlemsavgift för 2020

Medlemsavgiften för år 2020 är oförändrad till 100 kr för privatpersoner och 200 kr för föreningar, företag och organisationer. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 341-7714. OBS! Vid betalning vänligen ange ditt namn (alternativt organisationens namn).

Förslag till sommararrangemang

Styrelsen tar gärna emot förslag på arrangemang. Du kan skicka dina idéer via epost men du kan också ringa föreningens ordförande Lars-Erik Larsson, tel. 070-849 35 34.


Å styrelsens vägnar
Lars-Erik Larsson, ordförande


Foto: Reliance Foundry