Malm är det mest viktiga grundämnet för att skapa järn och stål. Andra viktiga ämnen är kalk, syre och -inte minst- kol. Kol framställs i kolmilor av så kallade kolare.

Bortglömt yrke

En gång var kolare ett viktigt yrke. Det var människor som skapade kol som användes för att elda i en masugn. Idag är kolare en nästan glömt yrkeskategori, förutom alla entusiaster som på frivillig basis uppför och eldar en kolmila så att kunskapen inte försvinner.

kolAre utomlands

I visa länder finns det fortfarande professionella kolare, fast även där i begränsad omfattning. I den engelska tidskriften Country Living beskrivs det hårda arbetet av den engelska kolaren Ben Short. Mitt i skogen i västra Dorset har han sin verksamhet, helt på egen hand.

Läs artikeln

Hela artikeln om Ben Shorts arbete kan läsas i nedanstående, engelskspråkig artikel.


Bild och källa: country living, augusti 2018