Tack för ett fantastiskt 2019 med mycket musik, många besökare och allas insatser.

Styrelsen för Föreningen Björndammens Masugn
önskar er alla
En God Jul
och
Ett Gott Nytt År
!

?????