Julen närmar sig och med den tid för reflektion och välbehövlig vila tillsammans med familj och vänner.

Föreningen Björndammens masugn tackar er alla för ert stöd under det gångna året och önskar er alla

En riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År.
🎄🌟 🤶 🌟 🎅 🌟 🎄


Styrelsen för Föreningen Björndammens masugn
Bild: Unsplash.com, Ian Schneider