Bankgiro

Bankgirokontot till Föreningen Björndammens masugn är 341-7714.

Organisationsnummer

Föreningen Björndammens masugn har organisationsnummer 802473-4959.