Välkommen till Sörmlands mäktigaste kulturscen.

Föreningen Björndammens masugn bildades 2013 med avsikten att bevara masugnen, sprida kunskap kring denna, göra den tillgänglig och nyttja den som en unik kulturscen.

Välkommen till Sörmlands mäktigaste kulturscen. Välkommen till Björndammens masugn!