Härmed kallas alla medlemmar i Föreningen Björndammens masugn till årsmöte 2021. Kaffe och bullar serveras.

Datum och tid

Årsmötet kommer att hållas på Coronasäkert avstånd:
Datum: lördag 8 maj 2021
Tid: kl. 10:00-13:00
Plats: inne i masugnen eller utanför, beroende på väder

Årsmötes handlingar

En sammanställning av årsberättelsen, den ekonomiska redovisningen, revisionsberättelsen samt valberedningens förslag finns i nedanstående dokument.


Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!


Bild: Freepik.com, rawpixel.com