Föreningen Björndammens masugn höll sitt årsmöte lördagen den 23 maj. För att på bästa sätt minska risken för virusspridning hölls mötet i masugnen och med armlängds avstånd.

Pandemins påverkan

In ett inledande tall berättade ordförande Lars-Erik Larsson att den pågående pandemin har en stor påverkan på föreningens verksamhet och ekonomi. Ändå planerar styrelsen för nya spännande kulturarrangemang under sommaren.

Årsmötes formalia

Under årsmötet behandlades alla viktiga formaliafrågor såsom verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorerrapport Efter genomgång beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Val av styrelseledamöter

Lars-Erik Larsson omvaldes till föreningens ordförande. Omvalda blev också Björn Hallberg och Tomas Ljungkvist. Jill Dunker valdes till suppleant i styrelsen.
Lars Ivarsson, Hanserik Folkesson och Tommy Schönstedt är sedan förra årsmötet valda på två år.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet finns i digital form (PDF).