Lördagen den 8 maj höll Föreningen Björndammens masugn sitt årsmöte. Tack vare en bra temperatur och en halvvarm sol kunde mötet genomföras ’ut i det fria’ på coronasäker avstånd.

Runt femton personer deltog och årsmötesförhandlingarna avlöpte väl. Glädjande är att föreningens ekonomi har klarat sig bra under det gångna pandemipräglade året.

avgående ordförande Lars-Erik Larsson avtackades

Lars-Erik Larsson valde att avgå efter många år som ordförande. Han avtackades för sina ovärderliga insatser och sitt enorma engagemang. Årsmötets ordförande Caspar Almalander nämnde att Lars-Eriks insatser har varit mycket betydelsefulla för Björndammens masugn och föreningens verksamhet, med orden ”Lars-Erik lämnar många många och positiva spår bakom sig!”.

Ny ordförande och nya styrelseledamöter

Lena Gullberg valdes enhälligt som föreningens nya ordförande. Nyval i styrelsen blev Taina Edengréen (ordinarie) och Simon Stålspets (suppleant).

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen:

  • Ordförande Lena Gullberg.
  • Vice ordförande Lars-Erik Larsson.
  • Kassör Björn Hallberg.
  • Sekreterare Tommy Schönstedt.
  • Ledamot Lars Ivarsson.
  • Ledamot Tomas Ljungkvist.
  • Ledamot Taina Edengréen.
  • Suppleant Simon Stålspets.