Medlemskap 2020

Gott Nytt År önskar styrelsen av Föreningen Björndammens masugn! Medlemsavgift för 2020 Medlemsavgiften för år 2020 är oförändrad till 100 kr för privatpersoner och 200 kr för föreningar, företag och organisationer. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 341-7714. OBS! Vid betalning vänligen ange ditt namn (alternativt organisationens namn). Förslag till sommararrangemang Styrelsen tar gärna emot förslag på … Fortsätt läsa Medlemskap 2020

Årsmöte 2019: nya styrelseledamöter

Lördagen den 9:e mars höll Föreningen Björndammens masugn sitt årsmöte. Efter genomgång av årsberättelsen 2018 och den ekonomiska redovisningen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Följande styrelse valdes:Ordförande: Lars-Erik LarssonLedamöter: Hans-Erik Folkesson, Tommy Schönstedt, Björn Hallberg, Lars Ivarsson, Tomas Ljungqvist och Caspar Almalander.Styrelsens suppleanter: Mirjam Ahlberg-Samsel, Ylva Braunerhjelm, Margaretha Meyer.Revisorer: Rolf Rehnholm, Björn Berglöv.Valberedning: Rolf Rehnholm, Leif Jacobsson. … Fortsätt läsa Årsmöte 2019: nya styrelseledamöter