Nyhetsarkiv

Föreningen deltog i Gruvans dag

Föreningen Björndammens masugn deltog med en monter i Gruvans dag, Skottvång.
Läs mer...

Förstudie om cykelled och nyttor för Björndammen

Cykelfrämjandet utförde en förstudie om en cykelled på den gamla banvallen mellan Eskilstuna och Åkers Styckebruk.
”Förutom att banvallsleden är viktig och betydelsefull för kommunikation, hälsa samt samvaro som uppstår mellan människor med likartade intressen, så tycker vi, Stålboga byalag samt Föreningen Björndammens Masugn följande ytterligare motiverar ledens existens; Sörmlandsleden med dess nära anslutning, möjligheten att bevista den forna Sörmlänska järnhanteringen, Starrsäters gruvor och Björndammens masugn.”
Läs mer...

Masugnens dag i Eskilstuna Kuriren

Masugnens Dag sammanfattades i en artikel i tidningen Eskilstuna Kuriren. Texten publicerades 11 augusti 2014.
Läs mer...

Många besökare på masugnens dag

Masugnens dag var igen en stor succé. Besökarna kom från alla möjliga vindsträck och kunde åskåda en smidesverksamhet, lära sig mer om kol från kolmilor, titta på en fantastisk samling gamla motorsågar samt en underbar samling gamla strykjärn.
Läs mer...

Intervju med Leif Jacobsson

Under rubriken ”Hallå där” intervjuades Leif Jacobsson om morgondagens Masugnens dag.
Läs mer...

Programmet Masugnens dag 2014

Välkommen till Masugnens dag, lördagen den 9 augusti kl. 11:00 - 15:00. Även det här året bjuder vi på ett mycket intressant program såsom musik, föredragningar, smedkonst och mycket annat.
Läs mer...
© Föreningen Björndammens Masugn Kontakta oss