Nyhetsarkiv

Årsmöte 2019: nya styrelseledamöter

Lördagen den 9:e mars höll Föreningen Björndammens masugn sitt årsmöte. Efter genomgång av årsberättelsen 2018 och den ekonomiska redovisningen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Läs mer . . .
© Föreningen Björndammens Masugn Kontakta oss