Medlemsinformation och Julhälsning

Information om föreningens verksamhet


Verksamhetsåret är snart till ända och vi kan konstatera ännu ett lyckat år både ur programsynpunkt och ekonomiskt. Vi vill tacka alla som varit med och bidragit till genomförandet, ingen nämnd och ingen glömd!
Vi befinner oss nu i ett förberedelsestadium inför nästa år varför vi gärna vill inbjuda Er till att inkomma med förslag, gärna senast 31 januari 2019. Vi tänker oss att genomföra max 6 st arrangemang.
Vi vill dessutom bredda vår verksamhet genom att engagera fler medlemmar i vår verksamhet genom att bilda olika verksamhetsgrupper inom bl a museidelen, programverksamheten, arrangemangsverksamheten och fastighetsdelen mm.
Anmäl gärna ditt intresse via mail för att därigenom utveckla verksamheten.

Föreningens medlemsregister och GDPR


Föreningens medlemsregister omfattas av GDPR reglerna. Vi vill därför tala om för Er att vårt register kommer bara innehålla uppgifter om namn, adress, mail och telefon.

Medlemsavgift


Vid genomgång av medlemsavgifterna för 2018 har vi konstaterat att en del medlemmar inte har betalat den ännu, samtidigt som vi sänder ut 2019 års avgift. Föreningens bankgiro är 341-7714. Tacksam för betalning.

Julhälsning


Styrelsen vill tacka för det gångna året samtidigt som vi önskar alla

🎄🎄🎄
En Riktigt God Jul och
Ett Mycket Gott Nytt År !

© Föreningen Björndammens Masugn Kontakta oss