Årsmöte 2018 genomfördes

Lördag 17 mars höll Föreningen Björndammens Masugn sitt årsmöte. Omkring 20 medlemmar deltog och vi gästades av Per Bengtsson, ordförande i Hembygdsförbundet Sörmland. Årsstämman valde Per som ordförande till årsmötet

Efter en genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, en ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse beslöt årsstämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, det vil säga 100kr per medlem och 200kr för företag och/eller organisationer.

Valet till styrelsen genomfördes och följande personer sitter nu i styrelsen:
  • Ordförande: Lars-Erik Larsson
  • Ledamöter: Göran Bayard, Lars Ivarsson, Berth Johnsson, Björn Hallberg, Rose-Marie Langborg, Tomas Ljungqvist och Caspar Almalander.
  • Styrelsens suppleanter: Mirjam Ahlberg-Samsel, Ylva Braunerhjelm, Margaretha Meyer
  • Revisorer: Rolf Rehnholm, Björn Berglöv
  • Revisorssuppleanter: Barbro Hultqvist
  • Valberedning: Rolf Rehnholm, Leif Jacobsson

Programmet för år 2018 fastställdes med totalt 6 arrangemang.

Utöver det firades föreningens 5 års jubileum med bulle, kaffe och te samtidigt som ordförande Lars-Erik Larsson tackade de avgående ledamöter Kerstin Nelander, Sonja Celsing och Mimmi Samsel.
© Föreningen Björndammens Masugn Kontakta oss