Föreningen höll sitt årsmöte

Lördag 11 mars höll Föreningen Björndammens Masugn sitt sedvänliga årsmöte. Totalt 21 medlemmar deltog och det blev riktigt fullsatt i mötets lokal.

Efter en genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, en ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse beslöt årsstämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad, det vil säga 100kr per medlem och 200kr för företag och/eller organisationer.

Valet genomfördes och följande personer valdes:
  • Ordförande: Lars-Erik Larsson
  • Ledamöter: Göran Bayard, Lars Ivarsson, Berth Johnsson, Kerstin Nelander, Tomas Ljungqvist och Caspar Almalander.
  • Styrelsens suppleanter: Mirjam Ahlberg-Samsel, Ylva Braunerhjelm, Sonja Celsing
  • Revisorer: Rolf Rehnholm, Björn Hallberg
  • Revisorssuppleanter: Barbro Hultqvist, Ove Broman
  • Valberedning: Björn Hallberg (sammankallande), Rolf Rehnholm, Leif Jacobsson

Efter mötet lyssnade vi på ett intressant och roligt föredrag av Kjell Lillja om livet i Björndammen på 1970-talet.

Årsmötets protokoll kan hämtas här: 20170311 protokoll 2016
© Föreningen Björndammens Masugn Kontakta oss